Aktuality

vytlačiť

 

Tu sa môžete oboznámiť s aktuálnymi cenami energií a s platnou legislatívou.

Ceny energií  v Žiari nad Hronom od 01. 01. 2024:            Ceny energií v Žiari nad Hronom od 21. 06. 2024:  

VODNÉ:                              1,7420 €/m3                          1,8845 €/m3                                                              

STOČNÉ:                            1,7555 €/m3                          1, 9086 €/m3                                                             

SPOLU:                               3,4975 €/m3                         3,7931 €/m3                                                             3

ODVOZ ODPADU:          0,036 €/liter                         

 

TEPLO:                                      

variabilná zložka -                   0,1037/kWh             

fixná zložka-                           356,94  €/kW