Aktuality

vytlačiť

 

Tu sa môžete oboznámiť s aktuálnymi cenami energií a s platnou legislatívou.

Ceny energií  v Žiari nad Hronom od 01. 01. 2022:            Ceny energií v Žiari nad Hronom od 01. 01. 2023:  Ceny energií v Žiari nad Hronom od 23. 10. 2023

VODNÉ:                              1,4543 €/m3                          1,6021 €/m3                                                              1,7420 €/m3

STOČNÉ:                            1,4399 €/m3                          1, 5772 €/m3                                                             1,7555 €/m3

SPOLU:                               2,8942 €/m3                         3,1793 €/m3                                                             3,4975 €/m3

ODVOZ ODPADU:          0,030 €/liter                         0,036 €/liter

 

TEPLO:                              od 01. 01. 2022              od 01. 06. 2022            od 01. 10. 2022        od 01. 01. 2023       od 01. 01. 2024

variabilná zložka -              0,06732 €/kWh             0,07416 €/kWh            0,08376 €/kWh       0,1188 €/kWh        0,1037 €/kWh

fixná zložka-                             237,00 €/kW                                                                                                     327,12 €/kW         356,94 €/kW